FAQ


1. Na czym polega Harmonic Trading?
     Harmonic trading to strategia inwestycyjna oparta o współczynniki Fibonacciego charakterystyczne dla określonych struktur powtarzających się na rynku. Zadaniem inwestora stosującego ten system jest rozpoznanie formacji harmonicznej poprzez dokonanie mierzeń określonych odcinków oraz wyznaczenie ich punktów zwrotnych opisanych odpowiednimi współczynnikami. Do formacji harmonicznych zaliczamy popularne struktury XABCD jak Gartley, Butterfly, Bat czy Crab.

2. Czy trading harmoniczny działa na każdym rynku?
     System ten można z powodzeniem wykorzystać na każdym płynnym rynku, niemniej jednak poszukiwanie formacji harmonicznych wymaga pewnej wprawy, dlatego warto rozpocząć od najprostszej formacji typu ABCD – prostej korekty, która jest strukturą bardzo często występującą na wykresach.

3. W jaki sposób szukać potwierdzeń dla formacji harmonicznych?
     Dobrym potwierdzeniem dla formacji harmonicznych są silne poziomy wsparć i oporów występujące w punktach zwrotnych. Warto również obserwować geometrię wewnątrz formacji, szukać zgrupowań zniesień Fibonacciego, czy wspomagać swoją analizę popularnymi formacjami świecowymi.

4. Co jest sygnałem świadczącym o zanegowaniu formacji typu Gartley, Motyl, Nietoperz, Krab?
     Sygnałami sugerującymi zanegowanie wspomnianych formacji harmonicznych mogą być np. rozbieżności w założonych poziomach zniesień Fibonacciego, czy wybicia strategicznych punktów formacji (przykładowo wybicie wierzchołka/dołka „ A” przez punkt „C”.

5. Ilu potwierdzeń otwarcia transkacji szukać?
     Nie istnieje reguła określająca konkretną liczbę potwierdzeń, która dawałaby 100% pewność powodzenia transakcji, generalnie jednak potwierdzenie naszych oczekiwań przez 3 solidne sygnały daje już uzasadnienie otwarcia transakcji.

6. Jakie są najistotniejsze elementy trading planu?
     Trading plan pozwala uporządkować dzień i sposób pracy tradera. Pomaga wypracować dyscyplinę oraz konsekwencję w podejmowanych działaniach, dlatego też najistotniejsze punkty powinny być  bezpośrednio związane z rutyną pracy na rynku. Warto określić więc godziny handlu, które pozwolą regularnie rozpoczynać i kończyć dzień pracy. Kolejne istotne elementy dotyczą sposobu otwierania i prowadzenia pozycji. Warto określić warunki konieczne do zawarcia transakcji oraz sposób jej zamknięcia co wykluczy ryzyko „przypadkowości” w naszych działaniach. Istotnym elementem jest również sposób zarządzania ryzykiem oraz wielkością pozycji.

7. W jaki sposób wyznaczać poziom "take profit"?
     W zależności od przyjętej strategii dobrym narzędziem pomagającym wyznaczyć potencjalny poziom zamknięcia transakcji są zniesienia oraz zasięgi Fibonacciego. W zależności od interwału oraz stylu inwestycyjnego warto obserwować bliskie poziomy wsparć i oporów, lokalne szczyty i dołki, okrągłe poziomy, czy modelowe zasięgi poszczególnych formacji oraz korekt.

8. W jaki sposób ocenić możliwy zasięg korekty?
     Podobnie jak w pytaniu poprzednim, do pomiaru korekt doskonale nadają się narzędzia Fibonacciego. Warto obserwować najczęściej testowane poziomy Fibo oraz wykorzystywać geometrię występującą między poszczególnymi odcinkami.

9. Gdzie ustawić zlecenie "stop loss"?
     Miejsce oraz wielkość ustawionego zlecenia obronnego są ze sobą ściśle związane. Rozmiar naszego SL powinien być dostosowany do charakteru otwartej pozycji. Istotne jest by zachować odpowiednią relację zysku do ryzyka. Dlatego duże znaczenie ma w tym wypadku miejsce otwarcia transakcji oraz jego odległość od poziomów wsparcia i oporu oraz ostatnich szczytów/dołków. Generalnie miejsce zlecenia SL powinno znajdować się nieco nad lub pod punktami zwrotnymi.

10. Przy zleceniach obronnych pod pozycje krótkie transkacja zostaje zamknięta 1-2 pipsy przed osiągnięciem ustawionej ceny SL. Dlaczego tak się dzieje?
     Wspomniana rozbieżność wynika z nałożonego przez brokera spreadu.

11. Jaką przewagę ma Harmonic Trading nad innymi podejściami?
     Podstawową zaletą tej metody inwestycyjnej jest możliwość określania kierunku ruchu ceny z dużym wyprzedzeniem w stosunku do innych sygnałów. Nagminne respektowanie przez rynek głównych współczynników Fibonacciego pozwala wcześnie przygotować się na konkretny scenariusz w momencie rozpoznania rozpoczynającego się ruchu korekcyjnego czy formacji harmonicznej. Daje to konkretne rozeznanie miejsca w jakim się znajdujemy oraz uporządkowania tego co dzieje się na rynku. Istotną zaletą jest sprawdzalność głównych układów tej metody szacowana na ponad 80%!

12. Jaka jest idea tego bloga, po co to robimy?
     Pomysł Bloga narodził się z pasji oraz zaangażowania w codzienną pracę na rynku. Pragniemy dzielić się zdobytą wiedzą oraz pokazać, że inwestowanie z sukcesem na Forexie jest możliwe. Naszym celem jest stworzenie strony, która będzie stanowić źródło cennych wskazówek i informacji dla wszystkich pragnących rozwijać swoje umiejętności inwestycyjne. Poprzez zamieszczane analizy oraz transakcje postaramy się towarzyszyć naszym czytelnikom w codziennej pracy na rynku motywując oraz wyjaśniając wątpliwości, które są nieodłącznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Zapraszamy do zakładki „misja/cel Bloga”.

13. Czym jest dla nas Forex?
     Forex to przede wszystkim nasza pasja i codzienna praca, dająca nam poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz świadomość szerokich możliwości rozwoju oraz doskonalenia swojego warsztatu każdego dnia. To również możliwość poznawania wyjątkowych ludzi, wymiany poglądów oraz poszerzania własnego pojęcia o rynku dzięki poznawaniu unikalnych strategii i podejść do inwestycji na rynku.
Fibonacci Team

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz